Monday, 28 May 2012

Francisco Balagtas: Ama ng Wikang Filipino

Francisco Balagtas 

April 2, 1788 – February 20, 1862


Ipinanganak noong Abril 2, 1788 sa Panginay, Bigaa (ngayon ay Balagtas). Bunsong anak nila  Juan Baltazar at Juana dela Cruz. Siya ang lumikha ng Florante at Laura, at tinaguriang William Shakespeare ng Pilipinas dahil sa kanyang malaking ambag sa literaturang Filipino. Bilang pasasalamat sa kanyang naiambag sa bansa, ang kanyang bayan (Bigaa) ay sinunod sa kanyang pangalan na isa sa pinakamaunlad na bayan sa probinsiya ng Bulacan. Si Francisco Balagtas ay kinikilala bilang isa sa pinakadakilang tao na sinilang sa kanyang bayan.

ang mga sumusunod ay ilan sa kanyang mga nalikha:

 • Orosmán at Zafira – a comedy in four parts
 • Don Nuño at Selinda – a comedy in three parts
 • Auredato at Astrome – a comedy in three parts
 • Clara Belmore – a comedy in three parts
 • Abdol at Misereanan – a comedy, staged by Abucay in 1857
 • Bayaceto at Dorslica – a comedy in three parts, staged at Udyong on September 27, 1857
 • Alamansor at Rosalinda – a comedy staged at Udyong during the town's feast
 • La India elegante y el negrito amante – a short play in one part
 • Nudo gordeano
 • Rodolfo at Rosemonda
 • Mahomet at Constanza
 • Claus (translated into Tagalog from Latin)
 • Florante at Laura, Balagtas' masterpiece


Francisco Balagtas

No comments:

Post a Comment